lunes, 12 de octubre de 2009

Asociación Arg-Pol de Wanda


Asociación Cultural Argentino Polaca de Wanda (en español)


La Asociación Cultural Argentino Polaca de Wanda se agrupa como sociedad, el 7 de Julio de 2003, respondiendo a la inquietud de algunos hijos y nietos de pioneros, de mantener vivas sus raíces, rescatando las tradiciones polacas y compartiéndolas con la comunidad.

Para ello, se implementaron actividades integradoras, como el ballet Wieczysław Kowalewski, el programa radial de los sábados, ceremonias religiosas y patrióticas, escuela de habla polaca y de cultura polaca, cursos de comida típica, coro polaco entre otras.

Queda abierta la invitación para quienes deseen sumarse. ¡Serán bienvenidos!


Związek Polaków w Wandzie ( po polsku)


Związek Polaków w Wandzie przekształcił się w Stowarzyszenie dnia 7 lipca 2003 roku, jako wyraz troski dzieci i wnuków polskich osadników o podtrzymywanie swych wciąż żywych korzeni, ratowanie polskich tradycji i jako potrzeba dzielenia się nimi z szeroko rozumianą społecznością.

Zainicjowano szereg projektów dla realizacji powyższych idei, jak grupa taneczna Wieczysław Kowalewski, program radiowy nadawany w każdą sobotę, organizuje się uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym, założono szkołę, w której prowadzony jest kurs j.polskiego oraz kultury i kuchni polskiej, polski chór oraz inne…

Do wszystkich zainteresowanych włączeniem się w działalność naszego Stowarzyszenia kierujemy serdeczne zaproszenie!

No hay comentarios:

Publicar un comentario