domingo, 29 de noviembre de 2009

Comisión actual

Asamblea general Ordinaria del día 24-10-2009

Presidente: Jeleñ, Pedro Raúl
Vice-Presidente: Firka, Ladislao
Tesorero: Sawa, Marta Alejandra
Pro-Tesorero: Krzynowek, Rosa Juana
Secretario: Jejer, María Norma
Pro-Secretario: Yakulowski, Roque
Vocales Titulares:
1º)Kotik, Juan Jorge
2º)Kisiel, Alberto Marcos
3º)Gonseski, Julio Miguel
Vocales Suplentes:
1º)Sawicki, Pedro Adrián
2º)Jejer, Rosa Bárbara
3º)Zubrzycky, Mario Damián
Revisores de Cuentas:
Titular: Jeleñ, Andrea Beatriz
Suplente: Anchau, Wilmar

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Visita del cardenal Stanisław Dziwisz

El día 19 de noviembre llegó a Wanda el cardenal Stanisław Dziwisz, colaborador desde hace mucho tiempo, secretario y amigo de Juan Pablo II. El Cardenal celebró una misa en la iglesia construida por los inmigrantes polacos, que culminó en un especial saludo y la bendición de los fieles. Después de la misa se celebró la cena organizada por la Asociación Argentino-Polaca Wanda. Durante la visita, estudiantes de la escuela de idioma polaco presentó un poema titulado "Nuestra Señora de Częstochowa" y el grupo de danzas polacas bailó piezas tradicionales polacas para nuestros huéspedes. La ceremonia terminó con un discurso del cardenal, gracias y bendiciones. Nos gustaría dar las gracias al cardenal por su visita y le deseamos buena salud.


19 listopada do Wandy przyjechał kardynał Stanisław Dziwisz, długoletni współpracownik, sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II. Kardynał odprawił mszę świętą w kościele, zbudowanym przez polskich emigrantów, zakończoną błogosławieństwem i specjalnym pozdrowieniem wiernych. Po mszy świętej odbyła się kolacja zorganizowana przez Związek Argentyńsko-Polski "Wanda". W czasie wizyty uczniowie Szkoły Polskiej zaprezentowali recytację wiersza "Matka Boska Częstochowska", a Zespół Tańców Polskich zatańczył dla wyjątkowego Gościa. Uroczystość zakończyła się przemówieniem kardynała, podziękowaniami i błogosławieństwem. Serdecznie dziękujemy kardynałowi za wizytę i życzymy Mu dużo zdrowia.

Visita de autoridades del gobierno de la República de Polonia

15 listopada Wandę odwiedzili dostojni politycy z Polski:Pan Senator Bogdan Borusewicz- Marszałek Senatu RP, Pan Poseł Marek Borowski- Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Poseł Maciej Płażyński- Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Senator Andrzej Person - Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Stanisław Zając- Przewodniczący Komisji Obrony, Pani Ewa Polkowska-Szef Kancelarii Senatu RP. Goście zwiedzili Muzeum Imigrantów w Wandzie, Szkołę Polską oraz uczestniczyli we Mszy świętej. Po części formalnej nastąpiło spotkanie z Polakami, krótkie rozmowy, wspomnienia i pytania o Polskę...
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.

Pamiątkowe zdjęcie z mieszkańcami miasta

Muzeum -spotkanie z Burmistrzem Miasta Jorge Frowein

Wręczenie pamiątkowego prezentu przez pionierkę P. Marię Konert
Panu Markowi Borowskiemu

domingo, 1 de noviembre de 2009

Konkurs zorganizowany przez Ambasadę Polską i Polską Macierz Szkolną w Buenos Aires

Konkurs zorganizowany przez Ambasadę Polską i Polską Macierz Szkolną w Buenos Aires z okazji Roku Języka Polskiego w Argentynie. Eliminacje lokalne w Posadach - 31.10.2009
Concurso organizado por la embajada de la República de Polonia y Polską Macierz Szkolną de Buenos Aires en ocasión del año del idioma polaco en Argentina. Eliminatorias locales realizadas en la ciudad de Posadas.