martes, 1 de diciembre de 2009

Final del concurso de idioma Polaco en Buenos Aires

28 listopada w Buenos Aires odbyły się finały konkursu z języka polskiego zorganizowanego z okazji Roku języka polskiego w Argentynie. Mamy zaszczyt powiadomić, że troje uczniów z naszej szkoły zajęło 1 miejsca, jeden uczeń drugie. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!!!

El 28 de Noviembre se realizó en Buenos Aires la final del concurso de idioma polaco organizado en ocasión del año del idioma polaco en la Argentina. Tenemos el honor de informarles que tres de nuestros estudiantes obtuvieron el primer lugar y uno obtuvo el segundo. A todos los estudiantes que participaron del concurso, ¡muchas felicitaciones!


Kelia Anchau -zwyciężczyni konkursu "Mistrz pięknego czytania po polsku" kategoria 9-12 lat, poziom początkujący.
Ana Kisiel -zwyciężczyni (ex aequo) konkursu recytatorskiego "Nie rzucaj ojczystej mowy" kategoria 6-8, poziom początkujący
Joel Orzel - II miejsce w konkursie "Mistrz pięknego czytania po polsku" kategoria 13-15 lat, poziom początkujący
Rocio Kisiel - zwyciężczyni (ex aequo) konkursu "Mistrz pięknego czytania po polsku" kategoria 13-15 lat, poziom początkujący.
Wszyscy uczestnicy konkursu.
Reprezentanci naszej szkółki wraz z Panią Konsul Moniką Konieczną oraz organizatorem konkursu Panem Kazimierzem Warzycą.

.... i po konkursie
Zasłużone lody
Wspólne świętowanie i gotowanie
Poznajemy Buenos Aires!!! Uczniowie wraz z nauczycielką Kingą Matusik i członkinią Związku Rosą Jejer.

domingo, 29 de noviembre de 2009

Comisión actual

Asamblea general Ordinaria del día 24-10-2009

Presidente: Jeleñ, Pedro Raúl
Vice-Presidente: Firka, Ladislao
Tesorero: Sawa, Marta Alejandra
Pro-Tesorero: Krzynowek, Rosa Juana
Secretario: Jejer, María Norma
Pro-Secretario: Yakulowski, Roque
Vocales Titulares:
1º)Kotik, Juan Jorge
2º)Kisiel, Alberto Marcos
3º)Gonseski, Julio Miguel
Vocales Suplentes:
1º)Sawicki, Pedro Adrián
2º)Jejer, Rosa Bárbara
3º)Zubrzycky, Mario Damián
Revisores de Cuentas:
Titular: Jeleñ, Andrea Beatriz
Suplente: Anchau, Wilmar

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Visita del cardenal Stanisław Dziwisz

El día 19 de noviembre llegó a Wanda el cardenal Stanisław Dziwisz, colaborador desde hace mucho tiempo, secretario y amigo de Juan Pablo II. El Cardenal celebró una misa en la iglesia construida por los inmigrantes polacos, que culminó en un especial saludo y la bendición de los fieles. Después de la misa se celebró la cena organizada por la Asociación Argentino-Polaca Wanda. Durante la visita, estudiantes de la escuela de idioma polaco presentó un poema titulado "Nuestra Señora de Częstochowa" y el grupo de danzas polacas bailó piezas tradicionales polacas para nuestros huéspedes. La ceremonia terminó con un discurso del cardenal, gracias y bendiciones. Nos gustaría dar las gracias al cardenal por su visita y le deseamos buena salud.


19 listopada do Wandy przyjechał kardynał Stanisław Dziwisz, długoletni współpracownik, sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II. Kardynał odprawił mszę świętą w kościele, zbudowanym przez polskich emigrantów, zakończoną błogosławieństwem i specjalnym pozdrowieniem wiernych. Po mszy świętej odbyła się kolacja zorganizowana przez Związek Argentyńsko-Polski "Wanda". W czasie wizyty uczniowie Szkoły Polskiej zaprezentowali recytację wiersza "Matka Boska Częstochowska", a Zespół Tańców Polskich zatańczył dla wyjątkowego Gościa. Uroczystość zakończyła się przemówieniem kardynała, podziękowaniami i błogosławieństwem. Serdecznie dziękujemy kardynałowi za wizytę i życzymy Mu dużo zdrowia.

Visita de autoridades del gobierno de la República de Polonia

15 listopada Wandę odwiedzili dostojni politycy z Polski:Pan Senator Bogdan Borusewicz- Marszałek Senatu RP, Pan Poseł Marek Borowski- Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Poseł Maciej Płażyński- Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Senator Andrzej Person - Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Stanisław Zając- Przewodniczący Komisji Obrony, Pani Ewa Polkowska-Szef Kancelarii Senatu RP. Goście zwiedzili Muzeum Imigrantów w Wandzie, Szkołę Polską oraz uczestniczyli we Mszy świętej. Po części formalnej nastąpiło spotkanie z Polakami, krótkie rozmowy, wspomnienia i pytania o Polskę...
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.

Pamiątkowe zdjęcie z mieszkańcami miasta

Muzeum -spotkanie z Burmistrzem Miasta Jorge Frowein

Wręczenie pamiątkowego prezentu przez pionierkę P. Marię Konert
Panu Markowi Borowskiemu

domingo, 1 de noviembre de 2009

Konkurs zorganizowany przez Ambasadę Polską i Polską Macierz Szkolną w Buenos Aires

Konkurs zorganizowany przez Ambasadę Polską i Polską Macierz Szkolną w Buenos Aires z okazji Roku Języka Polskiego w Argentynie. Eliminacje lokalne w Posadach - 31.10.2009
Concurso organizado por la embajada de la República de Polonia y Polską Macierz Szkolną de Buenos Aires en ocasión del año del idioma polaco en Argentina. Eliminatorias locales realizadas en la ciudad de Posadas.

viernes, 16 de octubre de 2009

Aniversario de la fundación de Wanda

Representación teatral de la llegada de los inmigrantes polacos a Wanda en 1936. Rivera del Río Paraná en Puerto Wanda. Integrantes de la colectividad polaca de WandaPresentación del Ballet polaco durante la ceremonia del Aniversario de la fundación de Colonia WandaVenta de masas dulces y exposición de recuerdos de los inmigrantes polacos durante la exposición de arte realizada con motivos de las festividades por el aniversario de la fundación de Colonia Wandajueves, 15 de octubre de 2009

Programa de Radio Nuestros Orígenes PolacosA partir del mes de Octubre de 2003 la Colectividad Polaca dio inicio a un espacio radial para poder compartir con toda la comunidad las actividades que realiza y poder difundir la cultura polaca por medio de su música. En un espacio de una hora todos los días sábados, se transmite el programa a través de la Emisora FM Wanda 89.5 MHz. Durante el programa se pasan las recetas de tradicionales platos polacos, se narran historias y leyendas de este país, se comenta sobre distintos puntos turísticos, como así también todas las novedades con respecto a Polonia.

Se transmite música muy variada, principalmente tradicional, las cuales corresponden a distintas regiones y ciudades polacas. Recientemente se incluyó la difusión de música actual como ser rock y pop polaco.

La locución del programa se encuentra a cargo de miembros de la colectividad como así también se cuenta con la colaboración de jóvenes del ballet Kowalewski. Dentro de los participantes más activos se encuentran Marta Sawa de Sawicki, Héctor y Romina Kotik. También participa en los encuentros la profesora de idioma y cultura polaca como Agnieszka Machota (2006-2007), Joanna Cichecka (2008) y actualmente Kinga Matusik.

Aparte de este programa de la radio Municipal, la Colectividad Polaca una vez al mes reza en polaco en la radio parroquial de Wanda.


Audiciones radiales en Internet – Argentina

Godzina Polska –La hora de Polonia-

Conduce: Alfredo Bilyk

AM 1400 Radio Gama - Buenos Aires

www.gama1400.com

E-mail : lahoradepolonia2005@yahoo.com.ar

Domingos de 8 a 9 hs.

Polonia y su gente

Conduce: José Miguel Lachowski

Radio Tupá Mbae 102.7 AM y 105.9 FM - Posadas, Misiones

www.tupambaenoticias.com

Sábados de 12 a 13 hs.

800 años de Música Polaca

Andrés Jezierski

Radio Nacional Clásica FM96.7—Buenos Aires

www.radionacional.gov.ar

Martes 11 a 12 hs.


Audiciones radiales en Internet – Paraguay

A mi gente con amor, canciones de Polonia

Conduce: Teresa Rosalina Wlosek

FM 102.5 Itapúa – Ciudad de Encarnación

www.itapua.com.py

E-mail: twlosek@ita.com.py

miércoles, 14 de octubre de 2009

Visita de la pianista polaca Agnieszka Korpyta

Presentación de la pianista polaca Agnieszka Korpyta en la ciudad de Puerto Iguazú. Esto formó parte de las actividades culturales realizadas en la semana cultural argentino-polaca 2009. (18/09/09)

lunes, 12 de octubre de 2009

Asociación Arg-Pol de Wanda


Asociación Cultural Argentino Polaca de Wanda (en español)


La Asociación Cultural Argentino Polaca de Wanda se agrupa como sociedad, el 7 de Julio de 2003, respondiendo a la inquietud de algunos hijos y nietos de pioneros, de mantener vivas sus raíces, rescatando las tradiciones polacas y compartiéndolas con la comunidad.

Para ello, se implementaron actividades integradoras, como el ballet Wieczysław Kowalewski, el programa radial de los sábados, ceremonias religiosas y patrióticas, escuela de habla polaca y de cultura polaca, cursos de comida típica, coro polaco entre otras.

Queda abierta la invitación para quienes deseen sumarse. ¡Serán bienvenidos!


Związek Polaków w Wandzie ( po polsku)


Związek Polaków w Wandzie przekształcił się w Stowarzyszenie dnia 7 lipca 2003 roku, jako wyraz troski dzieci i wnuków polskich osadników o podtrzymywanie swych wciąż żywych korzeni, ratowanie polskich tradycji i jako potrzeba dzielenia się nimi z szeroko rozumianą społecznością.

Zainicjowano szereg projektów dla realizacji powyższych idei, jak grupa taneczna Wieczysław Kowalewski, program radiowy nadawany w każdą sobotę, organizuje się uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym, założono szkołę, w której prowadzony jest kurs j.polskiego oraz kultury i kuchni polskiej, polski chór oraz inne…

Do wszystkich zainteresowanych włączeniem się w działalność naszego Stowarzyszenia kierujemy serdeczne zaproszenie!