miércoles, 25 de noviembre de 2009

Visita de autoridades del gobierno de la República de Polonia

15 listopada Wandę odwiedzili dostojni politycy z Polski:Pan Senator Bogdan Borusewicz- Marszałek Senatu RP, Pan Poseł Marek Borowski- Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Poseł Maciej Płażyński- Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Senator Andrzej Person - Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Stanisław Zając- Przewodniczący Komisji Obrony, Pani Ewa Polkowska-Szef Kancelarii Senatu RP. Goście zwiedzili Muzeum Imigrantów w Wandzie, Szkołę Polską oraz uczestniczyli we Mszy świętej. Po części formalnej nastąpiło spotkanie z Polakami, krótkie rozmowy, wspomnienia i pytania o Polskę...
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.

Pamiątkowe zdjęcie z mieszkańcami miasta

Muzeum -spotkanie z Burmistrzem Miasta Jorge Frowein

Wręczenie pamiątkowego prezentu przez pionierkę P. Marię Konert
Panu Markowi Borowskiemu

No hay comentarios:

Publicar un comentario