miércoles, 25 de noviembre de 2009

Visita del cardenal Stanisław Dziwisz

El día 19 de noviembre llegó a Wanda el cardenal Stanisław Dziwisz, colaborador desde hace mucho tiempo, secretario y amigo de Juan Pablo II. El Cardenal celebró una misa en la iglesia construida por los inmigrantes polacos, que culminó en un especial saludo y la bendición de los fieles. Después de la misa se celebró la cena organizada por la Asociación Argentino-Polaca Wanda. Durante la visita, estudiantes de la escuela de idioma polaco presentó un poema titulado "Nuestra Señora de Częstochowa" y el grupo de danzas polacas bailó piezas tradicionales polacas para nuestros huéspedes. La ceremonia terminó con un discurso del cardenal, gracias y bendiciones. Nos gustaría dar las gracias al cardenal por su visita y le deseamos buena salud.


19 listopada do Wandy przyjechał kardynał Stanisław Dziwisz, długoletni współpracownik, sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II. Kardynał odprawił mszę świętą w kościele, zbudowanym przez polskich emigrantów, zakończoną błogosławieństwem i specjalnym pozdrowieniem wiernych. Po mszy świętej odbyła się kolacja zorganizowana przez Związek Argentyńsko-Polski "Wanda". W czasie wizyty uczniowie Szkoły Polskiej zaprezentowali recytację wiersza "Matka Boska Częstochowska", a Zespół Tańców Polskich zatańczył dla wyjątkowego Gościa. Uroczystość zakończyła się przemówieniem kardynała, podziękowaniami i błogosławieństwem. Serdecznie dziękujemy kardynałowi za wizytę i życzymy Mu dużo zdrowia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario